ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  #1nt

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  #1nt

Diploma in Conference Interpretation

Diploma in Conference Interpretation

Αποκτήστε διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης από καταξιωμένους επαγγελματίες διερμηνείς.

Αποκτήστε διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης από καταξιωμένους επαγγελματίες διερμηνείς.
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15/10/2021
el-translations - Editing & proof-reading techniques
 • Τεχνική Mετάφραση

 • AAE-ESIT

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Online εξ αποστάσεωςΦυσική παρουσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
9 μήνες
400 ώρες διδασκαλίας + εξάσκησης (45')
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15/10/2021
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον σύγχρονο, ολοένα και πιο διεθνοποιημένο κόσμο, η διαγλωσσική επικοινωνία αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέγεθος και αναδεικνύεται σε αδήριτη ανάγκη. Συχνά αποτελεί τον παράγοντα που θα κρίνει την επιτυχία από την αποτυχία ενός οικονομικού εγχειρήματος, μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης ή νομικής διαμάχης, μιας διαπολιτισμικής επαφής ή εμπορικής συναλλαγής κοκ.

Στο μέσον αυτής της δυναμικής διαδικασίας βρίσκονται οι διερμηνείς. Σήμερα, η διερμηνεία είναι ο ευρύς όρος που καλύπτει την προφορική μετάφραση που απαιτείται σε διάφορες συνθήκες, περιστάσεις και χώρους όπως συνέδρια, νοσοκομεία, δικαστήρια και αστυνομικά τμήματα, ακαδημαϊκά αμφιθέατρα και κοινοβούλια.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), ο αριθμός των προγραμματισμένων διεθνών συνεδρίων στη Αθήνα για το διάστημα 2018-2020 θα είναι αυξημένος κατά 30% σε σύγκριση με την 5-ετία 2012-2017.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου και εκπαιδεύει τους σπουδαστές στη διερμηνεία συνεδρίων, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και να αποκτήσουν την σύνθετη γνωσιολογική εργαλειοθήκη ενός σύγχρονου επαγγελματία.

Οι σπουδές συμπληρώνονται με το πρόγραμμα Mentorship στο οποίο πρωτοπορεί η σχολή μας, καθώς δίνει την δυνατότητα στους σπουδαστές να εισαχθούν στην αγορά εργασίας ομαλά, να δικτυωθούν επαγγελματικά και να εξασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι επιτυχόντες στις τελικές εξετάσεις ενώπιον επιτροπής διερμηνέων συνεδρίων (καθηγητές + ανεξάρτητοι εξωτερικοί εξεταστές) λαμβάνουν το Diploma in Conference Interpreting.  

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους να εκφράζονται δημοσίως, να κατανοούν τα θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας, να αναλύουν τις ανάγκες διερμηνείας του πελάτη, να προετοιμάζονται για το θέμα της διερμηνείας επιτυχώς, να γνωρίζουν τους απαιτούμενους όρους και συνθήκες εργασίας και να αναλαμβάνουν εργασίες διερμηνείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MENTORING

Οι σπουδαστές μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα Mentoring της σχολής, με σκοπό να συνδεθεί η εκπαίδευσή τους με την αγορά εργασίας.

Η iTS είναι επαγγελματική σχολή και η μέθοδος εκπαίδευσης συνδυάζει θεωρία + πρακτική εξάσκηση + εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες υπό την εποπτεία των καθηγητών.

Στηρίζοντας τη βιωματική μάθηση, εισαγάγουμε τους σπουδαστές μας σταδιακά στην αγορά εργασίας στο πλευρό επαγγελματιών διερμηνέων, ώστε να αποκτούν εμπειρίες και να εξοικειώνονται με τις πραγματικές συνθήκες και το περιβάλλον της διερμηνείας συνεδρίων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Ασκήσεις μνήμης
 • Τεχνικές λήψης σημειώσεων
 • Διαδοχική διερμηνεία
 • Ταυτόχρονη Διερμηνεία
 • Μετάφραση όψεως
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία με κείμενο
 • Ανάλυση περιεχομένου
 • Προετοιμασία συνεδρίων
 • Τεχνολογία διερμηνείας
 • RSI
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ
 • Voice coaching - Επικοινωνία
 • Desktop & online γλωσσάρια και λεξικά
 • Εισαγωγή στην ιατρική ορολογία
 • Εισαγωγή στη νομική ορολογία
 • Εισαγωγή στην οικονομική ορολογία
 • Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Επαγγελματικές πρακτικές και δεοντολογία
 • Επικοινωνία με πελάτες & ορθή σύνταξη βιογραφικού
 • Ευρωπαϊκή Ένωση – Θεσμοί
 • Ελληνική γλώσσα
 • Social media για διερμηνείς 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα μαθήματα και η μελέτη πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη αίθουσα του εκπαιδευτηρίου μας. Όλοι οι σπουδαστές θα έχουν την αίθουσα στη διάθεσή τους για επιπλέον μελέτη και εξάσκηση στην καμπίνα.

e-Learning

Το υλικό και οι ασκήσεις στην αίθουσα συμπληρώνονται από υλικό στην πλατφόρμα e-learning (ασκήσεις, σημειώσεις, βοηθήματα κ.λπ.), στην οποία οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο.

Η προσωπική εργασία στο σπίτι είναι απαραίτητη. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιώτες, στελέχη επιχειρήσεων και του δημοσίου, όλους όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και να εργαστούν ως διερμηνείς στην Ελλάδα, το εξωτερικό και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και 3ετή ή 4ετή εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιτυχόντες στις τελικές εξετάσεις ενώπιον επιτροπής διερμηνέων συνεδρίων (καθηγητές + ανεξάρτητοι εξωτερικοί εξεταστές) λαμβάνουν πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στη Διερμηνεία.

Στους πλέον κατάλληλους προτείνεται εργασία σε επίπεδο εξωτερικού συνεργάτη, ανάλογα με τις γλώσσες εργασίας. Προϋπόθεση η επιτυχία σε δοκιμαστικό μετάφρασης και η δυνατότητα έκδοσης νόμιμου παραστατικού.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Ποιοί διδάσκουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διδάσκονται από έμπειρους μεταφραστές και project managers, πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι εκπαιδευτές είναι ενεργοί και καταξιωμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται ως στελέχη πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία μας. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται στην καρδιά των εξελίξεων του επαγγέλματος και γνωρίζουν τη σύγχρονη μεταφραστική τεχνολογία, αφού την εφαρμόζουν καθημερινά στην εργασία τους.

Ποιοί τρόποι πληρωμής υποστηρίζονται;

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε online, είτε στη γραμματεία της σχολής, με τους εξής τρόπους:

Σημείωση: Όλα τα προγράμματα προπληρώνονται για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας.

Μπορώ να πληρώσω σε δόσεις, χωρίς χρήση κάρτας;

Όχι, τα δίδακτρα προπληρώνονται για να κατοχυρώσετε τη θέση σας.

Πώς διεξάγεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία; Χρειάζονται ιδιαίτερες δεξιότητες Η/Υ;

Όχι, το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή εξοικείωση με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο. Με την εγγραφή σας, θα λάβετε email με τους προσωπικούς σας κωδικούς για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle καθώς και σαφείς οδηγίες για την εύκολη σύνδεση σας και παρακολούθηση του προγράμματος.

Η πλήρης μέθοδος διδασκαλίας και παρακολούθησης εξ αποστάσεως περιγράφεται λεπτομερώς εδώ.

Η παράδοση εργασιών είναι υποχρεωτική; Δίνουμε εξετάσεις στο τέλος;

Πρόκειται για εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική επιμόρφωση, επομένως, είναι δεδομένη η ωριμότητα και η υπευθυνότητα των συμμετεχόντων.

Υποχρεωτικές εργασίες δεν υπάρχουν. Στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης υπάρχει πάντα διαθέσιμο υλικό για προαιρετική εξάσκηση στο σπίτι για τους σπουδαστές που το επιθυμούν. Οι σπουδαστές μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν τις εργασίες τους στον εκπαιδευτή, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη και την πρόοδό τους και να παρεμβαίνει όταν απαιτείται.

Επίσης, όπου προβλέπεται, υπάρχει τελική εξέταση με στόχο να εντοπίσουν οι σπουδαστές τις αδυναμίες τους και να κατανοήσει ο εκπαιδευτής αν έχει αφομοιωθεί η ύλη.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα —Εκπαιδευτικά Προγράμματα —Εκπαιδευτικά Προγράμματα —

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Scroll