Όροι χρήσης

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συλλέγει από τις ιστοσελίδες της προσωπικές πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες τους.

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. σας πληροφορεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τις ιστοσελίδες https://el-translations.com, https://academy.el-translations.com και https://moodle.el-translations.com (στο εξής Ιστότοποι) θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε..

Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν για την διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους πελάτες της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε., την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους και την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε αυτές.

Επίσης για το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. στον τομέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται μέσω των Ιστοτόπων της.

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες των Ιστοτόπων της.

Scroll