Εμπιστευτικότητα

H EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. είναι πρόθυμη να δεχθεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου:

Ο Αγοραστής και η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. με το παρόν συμφωνητικό, συμφωνούν στα παρακάτω:

1 — Διάθεση Πληροφοριών

Ο Αγοραστής συμφωνεί να διαθέσει και η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συμφωνεί να λάβει τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

2 — Απόρρητο Πληροφοριών

ΧΡΗΣΗ

H EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες με κανένα τρόπο και για κανένα σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω.

2.2. Διάθεση

H EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συμφωνεί να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να μην τις διαθέσει σε τρίτο εκτός από τους υπαλλήλους της εφόσον παραστεί ανάγκη για τη διάθεσή τους και οι οποίοι θα είναι δεσμευμένοι με το παρόν συμφωνητικό.

2.3 Προστασία Απορρήτου

H EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συμφωνεί να λάβει όλα τα λογικά μέτρα για την προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, και να προστατεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες από δημόσια δημοσίευση τους ή από κατοχή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

3 — Περιορισμοί

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές και η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. δεν θα έχει υποχρέωση να τις χειριστεί ως τέτοιες, όταν οι πληροφορίες αυτές:

  1. Ήταν γνωστές στην EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. πριν από τη λήψη τους από τον Αγοραστή
  2. Έγιναν δημοσίως γνωστές, όχι όμως από ενέργεια της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε.
  3. Είχαν παραχθεί ανεξάρτητα από την EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. και χωρίς τη χρήση των πληροφοριών του Αγοραστή
  4. Είχαν έρθει στην κατοχή της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. χωρίς την παραβίαση του παρόντος συμφωνητικού από τρίτο πρόσωπο
  5. Υπάρχει κρατική ή δικαστική εντολή για την δημοσιοποίησή τους

4 — Ιδιοκτησία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών

H EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συμφωνεί ότι όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Αγοραστή και ότι ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές κατά την κρίση του και χωρίς άλλες υποχρεώσεις προς την EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε.. Με το παρόν συμφωνητικό δεν μεταφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα ή πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών από τον Αγοραστή προς την EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε..

5 — Διάρκεια

Οι όροι αυτού του συμφωνητικού θα έχουν ισχύ για όσο χρονικό διάστημα οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμένουν Εμπιστευτικές.

6 — Ισχύς

Τα παρόν συμφωνητικό ισχύει ως έχει για τους:

  1. τον Αγοραστή, τους αντικαταστάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους του, και
  2. την EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε., τους αντικαταστάτες, συνεργάτες και τους υπαλλήλους της.
Scroll