Εκπαίδευση και ειδίκευση στην Μετάφραση και Διερμηνεία

Όλα τα προγράμματά μας έχουν σχεδιασθεί με τις προδιαγραφές της διεθνώς αναγνωρισμένης μεθόδου σχεδίασης εκπαιδευτικών συστημάτων Instructional System Development (ISD) και υποστηρίζονται με πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που περιέχει πλουσιο υλικό όπως λογισμικά, εκπαιδευτικά video και άλλα βοηθήματα online, υλικό για εξάσκηση, πηγές ορολογίας κ.ά.
 

Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

   Έναρξη    

Τίτλος

Κωδικός 

Διάρκεια

Κόστος*

21/09/2020
Νομική Μετάφραση & Ορολογία  B112 2 μήνες (60 ώρες σύγχρονη) 460€ 

05/10/2020

Diploma in Applied Translation

4000

5 μήνες διδασκαλία (2 ημ./εβδ. από 3,5 ώρες) // 1-3 μήνες πρακτική άσκηση

1340€

12/10/2020 Translator’s Starter Toolkit

AB138

3 εβδ (24 εκπ. ώρες)

240€

20/10/2020 Intensive Consecutive Interpretation

D021

5 εβδ (30 εκπ. ώρες)

350€

09/11/2020

Ορολογία & Μετάφραση Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης AB014 2 εβδ (16 εκπ. ώρες) 220€
23/11/2020 SDL Trados Studio Full Pack Β030 1 μήνα διδασκαλία (2 ημ./εβδ. Από 3.5h) 360€
23/11/2020 SDL Trados Studio Starter  B036 2 εβδομάδες (2 ημ./εβδ. Από 2.5h)  240€ 
07/12/2020 SDL Trados Studio Intermediate + Advanced   B070 2 εβδομάδες (2 ημ./εβδ. Από 2.5h) 260€
08/12/2020 Crash Course: Κοινοτική διερμηνεία D201 3 ημ (10h) 50€
18/12/2020  [Free] Mini Training: Νομική Ορολογία

 LiveStream

75' 

Δωρεάν 
21/12/2020  [Free] Γερμανική Τεχνική Μετάφραση 

 LiveStream

 60'

 Δωρεάν
 11/01/2021 Editing & Proofreading Expert   B016  3 εβδομάδες (2 ημ./εβδ. Από 2.5h)    290€
12/01/2021 Short Course: Δικαστηριακή διερμηνεία D301   5 εβδομάδες / 30 διδακτικές ώρες  300€
01/02/2021   Υποτιτλισμός Video και Subtitling Software 

B178 

2 εβδ (16 εκπ. ώρες)  

220€ 
04/02/2021  Αγγλική Νομική Μετάφραση & Ορολογία

NOMEN 

 10 εβδ.

330€
06/02/2021  Γαλλική Νομική Μετάφραση & Ορολογία   NOMFR  10 εβδ. 330€
 09/02/2021 Crash Course: Κοινοτική διερμηνεία 

 D201

10 εκπ. ώρες 

50€
16/02/2021   Advanced Consecutive into English  D022  5 εβδ. (30 εκπ. ώρες) 350€
16/02/2021  Crash Course στα Μεταφραστικά Εργαλεία (πρωινό)

EM00 

3 ημ (10 εκπ. ώρες) 

 80€
 16/02/2021 Crash Course στα Μεταφραστικά Εργαλεία (απογευματινό) 

ΕΜ00 

 3 ημ (10 εκπ. ώρες)

80€ 
 01/03/2021 Μονοετές Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Μετάφραση (Άνοιξη)   4001 5 μήνες διδασκαλία (2 ημ./εβδ. από 3,5 ώρες) // 1-3 μήνες πρακτική άσκηση  1340€ 
08/03/2021  Translator’s Starter Toolkit 

ΑΒ138 

 3 εβδ (24 εκπ. ώρες)

240€ 
 05/04/2021 Ορολογία & Μετάφραση Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 ΑΒ014

 2 εβδ (16 εκπ. ώρες)

220€ 
 19/04/2021  SDL Trados Studio Full Pack

 Β030

1 μήνα διδσκαλία (2 ημ./εβδ. Από 3.5h) 

360€ 
 19/04/2021  SDL Trados Studio Starter

 Β036

 2 εβδομάδες (2 ημ./εβδ. Από 2.5h)

240€ 
 25/05/2021  Translation Project Management  TPM  (2 ημ/εβδομ από 2h) // 20 ώρες σύγχρονη  280€
         
   

 

 

 
* Οι εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες και στους πρώην σπουδαστές μας φαίνονται αναλυτικά στη σελίδα του κάθε προγράμματος.

EL-Translations Academy - Σχολή Μετάφρασης & Διερμηνείας

H EL-Translations Academy - Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ με αρ. αδείας 2100207, παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, ειδίκευση και επιμόρφωση σε μεταφραστές και διερμηνείς σε εξειδικευμένα αντικείμενα που είναι αναγκαία για την επαγγελματική εξέλιξη των νέων και παλαιότερων μεταφραστών

EL-Translations Academy
Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας
Λ. Πεντέλης 2 (Πλ. Δούρου)
15234, Χαλάνδρι
Τηλ: 210 68 01 333

 

email: training@el-translations.com

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Εγγραφή