Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συλλέγει από τις ιστοσελίδες της προσωπικές πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες τους.

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. σας πληροφορεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τις ιστοσελίδες www.el-translations.com/kedivim και www.el-translations.com (στο εξής Ιστότοποι) θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε.

Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν για την διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους πελάτες της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε., την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους και την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε αυτές.

Επίσης για το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. στον τομέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται μέσω των Ιστοτόπων της.

Η EL-TRANSLATIONS Ι.Κ.Ε. δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες των Ιστοτόπων της.

EL-Translations Academy - Σχολή Μετάφρασης & Διερμηνείας

H EL-Translations Academy - Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ με αρ. αδείας 2100207, παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, ειδίκευση και επιμόρφωση σε μεταφραστές και διερμηνείς σε εξειδικευμένα αντικείμενα που είναι αναγκαία για την επαγγελματική εξέλιξη των νέων και παλαιότερων μεταφραστών

EL-Translations Academy
Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας
Λ. Πεντέλης 2 (Πλ. Δούρου)
15234, Χαλάνδρι
Τηλ: 210 68 01 333

 

email: training@el-translations.com

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Εγγραφή