Νομική Μετάφραση & Ορολογία

ΑΓΓΛΙΚΑ (κωδ. NOM00EN) - ΓΑΛΛΙΚΑ (κωδ. NOM00FR) - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (κωδ. NOM00DE)

Μέθοδος εκπαίδευσης

Η προσέγγιση αυτή καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης διότι περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση της διδασκαλίας με δυνατότητα επιλογής είτε
  • με φυσική παρουσία σε αίθουσα, είτε
  • με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως, διαδραστικά και με ενεργό συμμετοχή, υποβολή ερωτήσεων κ.ά.
 • Online υποστήριξη για όλους με πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης που παρέχει 24/7 άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικά βοηθήματα, ασκήσεις, λογισμικά, blogs κ.λπ.

Γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που παρέχονται:

 • Παρουσίαση του ελληνικού και των ξένων νομικών συστημάτων
 • Πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και τεκμηρίωσης ορολογίας
 • Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και αποφυγή λαθών
 • Ορολογία ξένων νομικών κείμενων:
  • Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο
  • Εμπορικό (κυρίως Εταιρικό) δίκαιο
  • Αστικό δίκαιο
 • Υφολογία νομικών κειμένων
 • WORKSHOP:
  • Ευθεία μετάφραση (Ξένη γλώσσα προς Ελληνικά)
  • Αντίστροφη μετάφραση (Ελληνικά προς Ξένη γλώσσα)
 • Έλεγχος ποιότητας της μετάφρασης και επαγγελματικός προσανατολισμός στη μετάφραση

Τι σας προσφέρει:

 • Εξειδίκευση στη νομική ορολογία και τις μεθόδους αναζήτησής της
 • Βελτίωση στη χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης με την ολοκλήρωση

Και, επομένως, αποκτάτε:

 • Γνώσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξενόγλωσσα πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό
 • Νέες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας της μετάφρασης
Νομική μετάφραση
Η μετάφραση νομικών κειμένων είναι απαιτητική με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο σε επίπεδο ορολογίας όσο και σε επίπεδο ύφους και φρασεολογίας.
Απευθύνεται σε:
 • Όσους γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μετάφραση
 • Κάθε ενδιαφερόμενο μεταφραστή που επιθυμεί να διευρύνει τις επαγγελματικές του προοπτικές
 • Νομικούς που επιθυμούν να συνεργάζονται με ξένες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Χρονικές Λεπτομέρειες:

 • Έναρξη: 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Διαρκεί 2 μήνες / συνολικά 60 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών (24 κορμού + 28 γλώσσας επιλογής)
 • Τα μαθήματα Αγγλικών διεξάγονται κάθε Δευτέρα, τα μαθήματα κορμού κάθε Τετάρτη, Γερμανικών την Παρασκευή και Γαλλικών το Σάββατο.
 • Ώρες διδασκαλίας: 18.00 – 21.15 και το Σάββατο 10.30 – 13.45

Η συνέχεια:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές:

 • Λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαίδευσης στη Νομική Μετάφραση, με αναφορά στη γλωσσική κατεύθυνση που είχαν επιλέξει.
 • Έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της EL-Translations σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Στους πλέον κατάλληλους προτείνεται εργασία σε επίπεδο εξωτερικού συνεργάτη*, ανάλογα με τις γλώσσες εργασίας.

* Προϋπόθεση η επιτυχία σε δοκιμαστικό μετάφρασης και η δυνατότητα έκδοσης νόμιμου παραστατικού.

Οι σπουδαστές με την εγγραφή τους λαμβάνουν αναλυτικό πρόγραμμα και οδηγό σπουδών με λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης και την άνετη παρακολούθηση των μαθημάτων στην αίθουσα ή από όπου αλλού επιθυμούν.

Η εκπαίδευση διεξάγεται με τρόπο διαδραστικό, πλήρη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και χρήση δίγλωσσων κειμένων, παραδειγμάτων, ασκήσεων, case studies, κ.λπ.

Στις ημέρες διδασκαλίας παρεμβάλλονται κενές ημέρες, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για μελέτη, εξάσκηση και αφομοίωση της ύλης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων του ενός τμημάτων παράλληλα στον ίδιο κύκλο σπουδών.

Για να ελέγξετε εάν ο υπολογιστής σας είναι κατάλληλος για την παρακολούθηση online εξ αποστάσεως πατήστε εδώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις: 215.52.51.910 και training@el-translations.com

EL-Translations Academy - Σχολή Μετάφρασης & Διερμηνείας

H EL-Translations Academy - Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ με αρ. αδείας 2100207, παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, ειδίκευση και επιμόρφωση σε μεταφραστές και διερμηνείς σε εξειδικευμένα αντικείμενα που είναι αναγκαία για την επαγγελματική εξέλιξη των νέων και παλαιότερων μεταφραστών

EL-Translations Academy
Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας
Λ. Πεντέλης 2 (Πλ. Δούρου)
15234, Χαλάνδρι
Τηλ: 215 525 1910

 

email: training@el-translations.com

Εγγραφείτε στο Newsletter μας